Năng lượng mặt trời tái tạo bảo vệ môi trường

Năng lượng mặt trời mang lại lợi ích môi trường

Nhiều chủ nhà, doanh nghiệp và phi lợi nhuận đã sử dụng hệ thống điện mặt trời vì họ tập trung vào việc giảm thiểu các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe liên quan đến khí thải Carbon. Trung bình mỗi hộ gia đình thải ra khoảng 20 tấn Carbon ô nhiễm mỗi năm. Chính vì điều này, bằng cách lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, một hộ gia đình gồm 2 người thông thường sẽ giảm lượng khí thải Carbon từ 3 đến 4 tấn mỗi năm. Có nhiều báo cáo rằng các tòa nhà đóng góp 39% tất cả lượng khí thải Carbon ở thành phố Hồ Chí Minh. Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời sẽ giúp giảm thiểu tối đa các hiệu ứng này. Trong khi mọi nhà, doanh nghiệp hoặc phi lợi nhuận sử dụng năng lượng mặt trời làm giảm mức độ ô nhiễm của chúng ta, thì hiệu ứng tích lũy của các chủ sở hữu tài sản sử dụng năng lượng mặt trời trên cả nước là điều thực sự tạo ra tác động lâu dài.


Làm thế nào biết được chính xác năng lượng mặt trời làm giảm khí thải nhà kính? Điện được tạo ra từ các tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất hoàn toàn không có khí thải. Khi bạn sử dụng năng lượng mặt trời tái tạo để đáp ứng nhu cầu năng lượng của bạn, bạn sẽ giảm, nhu cầu điện từ tiện ích của bạn. Do đó, nhà máy điện tiện ích của bạn sẽ thải ra ít khí Carbon hơn khi sản xuất năng lượng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tùy thuộc vào tài nguyên mà tiện ích của bạn sử dụng để sản xuất năng lượng - nhiều nguồn vẫn là nhiên liệu hóa thạch như than đá, tác động của quyết định lắp đặt năng lượng mặt trời của bạn có thể rất đáng kể.

Suntiki Solar

Công ty TNHH Điện Mặt Trời Suntiki Solar Energy
MST 031.442.1947

38 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Giờ Mở Cửa

  • T2 - T69:00 - 17:00
  • T7 9:00 - 12:00

Fanpage

0907 50.58.53