Đo lượng điện tiêu thụ và lượng điện mặt trời dư

Sau khi hiểu rõ mối quan hệ giữa lượng điện tiêu thụ và lượng điện mặt trời được sản xuất ra. Thật sự cho dù lượng điện thụ có cao hay thấp hơn lượng điện PV được sản xuất thì hệ thống năng lượng mặt trời vẫn có thể sinh ra lợi nhuận cho bạn. Vì thế mà hệ thống năng lượng mặt trời luôn là sự đầu tư thông minh cho ngôi nhà của bạn.

Tuy nhiên làm thế nào để biết lượng điện tiêu thụ và lượng PV được sản xuất là bao nhiêu trong một tháng?

Bạn có thể sử dụng 1 công tơ điện 2 chiều hoặc hai công tơ điện 1 chiều riêng biệt.

  • Hai công tơ điện 1 chiều: bao gồm một công tơ dùng để đo tổng lượng tiêu thụ điện của khách hàng và một công tơ khác dùng để đo lượng điện PV được sản xuất được đẩy trở lại lưới điện. Ở mô hình này, vào cuối tháng bạn sẽ được nhận 2 hoá đơn tiền điện bao gồm hoá đơn gốc hiển thị tổng tiêu thụ điện trong tháng và hoá đơn PV biểu thị mức tổng lượng điện mà hệ thống PV sản xuất được. Sau đó, số tiền điện sau cùng phải trả sẽ dựa trên (tổng lượng điện tiêu thụ) -  (tổng lượng điện PV được đẩy trở ngược vào lưới). Nếu tổng lượng điện PV được đẩy trở ngược vào lưới lớn hơn tổng lượng điện tiêu thụ, thì bạn có thể bán số điện này cho EVN sẽ với mức giá 2,135 VND/kWh.
  • Một công tơ điện 2 chiều: công tơ này có khả năng đo lường dòng điện chạy theo hai hướng - từ tiện ích đến khách hàng và từ khách hàng đến tiện ích. Công tơ này sẽ tự động lấy tổng lượng điện tiêu thụ trừ cho tổng lượng điện PV được đẩy ngược trở lại vào lưới. Do đó, với mô hình đến cuối tháng bạn chỉ nhận được một hoá đơn tiền điện duy nhất là số tiền bạn phải trả.

Mặc dù có hai cách đo nhưng vẫn khuyến khích sử dụng công tơ 2 chiều vì sự tiện ích mà nó mang lại.

Suntiki Solar

Công ty TNHH Điện Mặt Trời Suntiki Solar Energy
MST 031.442.1947

38 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Giờ Mở Cửa

  • T2 - T69:00 - 17:00
  • T7 9:00 - 12:00

Fanpage

0907 50.58.53